VFF

Hur fungerar det?

Vi hämtar information om sålda spel genom Tradera API vilken sedan sorteras och sållas genom en semi-automatisk process. Värderingen är sedan helt automatisterad med hjälp av typvärden som är uppsatta för att ge en så rättvis bild av verkligheten som möjligt genom uträkningar på den aggregerade datan. Med andra ord gör vi ingen egen manuell värdering utan låter slutpriser avgöra helt och hållet. Detta gör att personliga synpunkter om någots värde kan åsidosättas och istället finns olika gatekeeper-funktioner som ser till att ovanliga spel inte bara värderas på enstaka slutpriser under ett kort tidsintervall.

Vad finns på siten i dagsläget?

I skrivande stund finns bara data om spel till den klassiska konsolen Nintendo Entertainment System (NES). Många känner den under namn som Nintendo 8-bit eller bara rätt och slätt "Nintendo". Inom spelsamlande är denna plattform en gigant och de högst värderade spelen återfinns i många fall här. Den har också en historia och en sällan danande popularitet i Sverige som gjort den till det naturliga valet för att bygga upp denna site kring.

Vilka planer har ni för framtiden?

Det är också en växande databas med föränderligt innehåll och målet är att även täcka bevakningen av fler spelkonsoler i framtiden. Mer än så är inte avgjort i dagsläget. Andra funktioner som diskuterats är prisutveckling över tid med grafiskt gränssnitt samt möjlighet att lista flera spel samtidigt och få en klumpvärdering.

Hur definieras Komplett?

Urvalet sorterar in värden under katagorierna Lös (endast spelmediet) och CIB (komplett spel). Vad som utgör ett komplett spel är dock inte helt enkelt och har varit föremål för diskussion bland samlare. Rent krasst är spelet komplett om alla komponenter det levererades med som nytt finns med. Det är spelet, manualen, boxen det kom i, kanske en karta, reklamblad eller annat. När det gäller flera äldre spel är detta väldigt sällsynt och många är istället ute efter att spelet (Cartridge), manualen (Instructions) och förpackningen (Box) finns för att uppfylla kravet som ett komplett spel. Detta är också vår definition.