Information loggas automatiskt

Webbplatsen använder enkel anonym loggning av rörelsemönster mellan dess olika lokala sidor. Denna data sparas i vår databas under den tidsperiod som vi anser lämpligt. Informationen används av och endast av oss. Den kommer aldrig säljas vidare till tredjepart. Vi kommer inte att associera någon data som samlats in med personlig identifierande information från någon källa

Cookies

Användning av Cookies förekommer inte på denna webbplats.

Autentisering

Möjlig autentisering som bekräftelse på mänsklig aktivitet kan förekomma. Ingen identifierbar personlig information används vid sådana situationer, och kommer heller inte lämnas ut eller säljas till tredje part.

Säkerhet

Webbplatsen har säkerhetsrutiner för förhindrande av missbruk av information som skulle kunna vara av känslig karaktär.